Taca le hAmharclann na Gaeilge

Amharclann Náisiúnta na Gaeilge
An tSráid Láir, Gaillimh.

As Gaeilge English

Conas is féidir leat cabhrú linn:

Cuir síntiús chugainn nó deán urraíocht ar shuíochán, ar sholas, nó ar chulaith!

TUG SÍNTIÚS!

Le breis agus ceithre scór bliain anuas, tá téatar uathúil agus eisceachtúil i gcathair na Gaillimhe ag freastal ar an bpobal mór ag léiriú drámaí trí Gaeilge i spás amharclainne tiomnaithe ar a dtugtar An Taibhdhearc.

Bunaithe i 1928 faoi chinnireacht ardchumasach Mhícheáil Mhic Liammóir, a bhí ina dhiaidh sin i gceannas ar an Amharclann an Gheata i mBaile Átha Cliath ar feadh beagnach dhá scór bliain, D’fhás An Taibhdhearc ina Amharclann Náisiúnta na Gaeilge i nÉirinn agus bhí ról lárnach aici i gcothú dhrámaíocht na Gaeilge agus ag tabhairt drámadóirí chun cinn ó bunaíodh í. I gcaitheamh na mblianta chuir An Taibhdhearc os cionn 1000 léirithe ar stáitse trí mheán na Gaeilge, cuid mhaith acu dhá cur ar stáitse den chéad uair. Reachtáiltear comórtas duais Bháitéar Uí Mhaicín do drámadóirí i nGaeilge, an gradam is mó do drámadóirí Gaeilge in Éirinn. Is í an Taibhdhearc a dhéanann urrú ar an nGradam seo a chothaíonn cothú tallann drámadoirí óga. Is é An Taibhdhearc an t-aon amharclann ar fud an domhain le ceoldráma trí mheán na Gaeilge a chuir ar stáitse, rud a thugann uathúlacht do Thaibhdhearc na Gaillimhe.

Bhí roinnt de na haisteoirí is mó i nÉirinn ar an stáitse agus ar an scáileán páirteach sa Taibhdhearc, orthu sin n-áirítear Siobhán McKenna, Seán Mac Glory, Bháitéar Ó Maicín agus Mick Lally.

Feidhmíonn an t-amharclann chomh maith mar ionad léirithe do chompántais bheaga ón nGaeltacht agus ón nGalltacht agus do chumainn ceoil chun seóanna chur ar stáitse trí mheán na Gaeilge nó Béarla.

An Dóiteán

Faraor, i 2007, déanamh damáiste mhór don amharclann de bharr dóiteáin agus tá sé dúnta ó shin, rud a chiallaíonn nach raibh aon rogha ag an gcompántas ach áiseanna léirithe a fháil ar chíos taobh amuigh chun léirithe a chur ar stáitse - rud nach bhfuil inmhianaithe nó inmharthana.

Tá sé beartaithe ag Cairde Amharclann Náisiúnta na Gaeilge cuidiú leis An Taibhdhearc an amharclann nua a fhorbairt ar shuíomh na hamharclainne scriosta i gcathair na Gaillimhe rud a chiallóidh go mbeith an chuid is fearr de dhrámaíocht na Gaeilge ar taispeáint arís.

Táimid réidh chun áth-tógáil. Tá na pleananna don amharclann nua agus do fheabhsaithe spreagúil, uaillmhianach ach faraor, tá costasard air.

Tá áthas orainn a thabhairt le fios go bhfuil breis agus 70% don maoiniú riachtanach bailithe againn. Ba mhaith linn ag an stáid seo an deis a thabhairt don phobal domhanda Éireannach, i Sasana, i Meiriceá, i gCeanada agus san Astráil cabhrú linn an 30% atá fágtha a chruinniú ionas gur féidir linn todhcaí na drámaíochta Gaeilge, cuid lárnach dár gcultúr agus dár n-oidhreachta, a shlánú agus a fhorbairt i gcroílár chathair na Gaillimhe.